Inspelning från gudstjänst 24/9

2023-09-24
Under hösten 23 undervisar vi med Efesierbrevet som utgångspunkt. Alla våra gudstjänster spelas in och läggs på Youtube.

Här hittar du länk till undervisning om delar av kapitel 2 i Efesierbrevet.

Undervisning 2023-09-24.

Inspelning från gudstjänst 24/9