Bilder från Bankeryd förr i tiden.

Församlingens historia

Bilder ovan från fam Aldenbrink. Olika bilder visas beroende på vilken typ av enhet som används men det är bilder på kyrkan (Betelkapellet) från Kortebovägen, järnvägsstationen och en glimt från Järnvägsgatan med gamla Konsum som visas.

Församlingsbildande

Församlingen Pingst i Bankeryd startade som en utpost till Filadelfiaförsamlingen i Jönköping. Denna utpost bildade den 12 september 1931 Filadelfiaförsamlingen i Bankeryd under ledning av moderförsamlingens föreståndare Georg Gustafsson. 29 troende och döpta skrevs in som medlemmar vid församlingsbildandet. Församlingens förste föreståndare var Erik Karlsson.

Fortsättningen

Möten hölls första tiden i olika hem men i december 1932 kunde en nybyggd lokal på Backen Mellangård invigas och tas i bruk.

Det bildades ytterligare en bönering i Bankeryd i början av 1931. Det var ungdomsföreningen Fyrbåken, som utträtt ur Bankeryds stations kristna församling, en församling tillhörig Svenska Alliansmissionen. Denna bönering bildade den 9 april 1932 församling med 25 troende och döpta medlemmar. Bildandet skedde under ledning av Ivar Johansson, pingstpastor i Mullsjö. Församlingen tog namnet Betelförsamlingen och dess förste föreståndare var Thure Isaksson.

Under de första åren samlades man till möten i en mindre byggnad i Bankeryds centrum, som ursprungligen varit avsedd som hantverkslokal. Församlingen beslutade 1935 att bygga en ny lokal på fastigheten Attarp i centrala Bankeryd. Denna lokal, Betelkapellet, invigdes och togs i bruk i februari 1936.

I båda församlingarna bestod verksamheten av enskilda och offentliga möten och Filadelfiaförsamlingen fortsatte med den söndagsskolverksamhet som bedrivits redan i böneringen. Betelförsamlingen startade söndagsskola hösten 1932. Något senare upptogs arbete bland tonåringar i ungdoms- respektive bibelklass.

Samgående

I de båda församlingarna uppkom tanken på att förena församlingarna, då de hade samma bibel- och församlingssyn. De möttes till gemensamma konferenser och lärde känna varandra.

Den 4 februari 1941 var tiden mogen att fatta beslut om samgående. Församlingens namn blev Filadelfia-Betelförsamlingen och medlemsantalet var vid samgåendet 172.

Filadelfiaförsamlinges möteslokal såldes till Stiftelsen Bankeryds Församlingshem och Betelkapellet blev församlingens möteslokal. Denna byggnad har genomgått flera om- och tillbyggnader för att kunna tillgodose förändrade verksamhetsformer och den är fortfarande församlingens kyrkolokal.

I januari 1948 ändrades församlingens namn till Filadelfiaförsamlingen.

Verksamhet

Församlingen har huvudsakligen haft sin verksamhet förlagd till Bankeryds samhälle. Utpostverksamhet förekom i Tornaryd och Järstorp på trettiotalet och i Månseryd på fyrtiotalet. I Trånghalla startades söndagsskola 1945 och där hade församlingen egen möteslokal åren 1953 till 1969.