Pingst Bankeryd hjälper och evangeliserar

Mission

Församlingen har under många år varit delaktig i mission på många sätt. Här presenterar vi en del av det arbete som görs med ekonomiska medel från vår församling.

Hanna och Fanuel

Hanna och Fanuel Dahlqvist är våra missionärer i Etiopien. De arbetar med Storytelling, vilket innebär att de lär ut bibelberättelser till kristna i församlingar runt om i landet. Dessa kristna berättar sedan vidare berättelserna till icke kristna i sina byar och leder på det sättet människor till tro.

På bilden syns Hanna & Fanuel samt grabbarna Noah, Nehemja och Amos.

Sport For Life (SFL) - Sverige

SFL vill se idrottsvärlden förvandlad av Jesus genom en rörelse av lokala kyrkor som bygger relationer till ledare och atleter.

Sport for Life arbetar genom lokala kyrkor med att bygga relationer till ledare och atleter över hela Sverige. Framför allt genom Läger, Sport-grupper och nätverk. Idag så når man över 2 000 unga människor och deras familjer varje år. Genom detta arbete så får man se många komma till tro och många som tar beslut om dop på hemmaplan.

SFL ser som sin uppgift att hjälpa och lära motionärer, atleter och ledare att växa i ande, kropp och själ genom en personlig relation till Jesus och bli en del av den lokala församlingen.

Det vill vi vara med på. Let´s go SFL! Mer om Sport For Life