Pingst Bankeryd hjälper och evangeliserar

Mission

Församlingen har under många år varit delaktig i mission på många sätt. Här presenterar vi en del av det arbete som görs med ekonomiska medel från vår församling.

Panzi i Kongo

Vår församling samarbetar med PMU och Panzi Foundation, som är baserat i Bukavu i östra DR Kongo, om ett påverkansprojekt som verkar för jämställdhet och främjande av kvinnors rättigheter i södra Kivu. Det är ett Sida projekt på ca 4 milj kr över en period på fyra år, vilket innebär att Sida finansierar 90% av kostnaden, Svenska Missionsrådet 5% och Pingst Bankeryd 5%. Vår egeninsats på 200.000 kr kommer från Second Hand medel. 

Pingst-Bankeryd-Kongo-Panzi

Badilika, som är en avdelning under Panzi Foundation, arbetar med utbildningar och informationskampanjer för människor från många olika sammanhang, för att öka medvetandet och förståelsen kring kvinnors rättigheter, kvinnors lika värde, rätt att inkluderas i beslutsfattande, rätt att inte utsättas för våld osv. Tyvärr är kvinnor och flickor i DR Kongo ofta extremt utsatta för kränkande behandling och fysiskt våld.

Panzi Foundation har intervjuat deltagare i projektet om hur de upplever utbildningarna. Theo Kalubula är områdeschef för en stadsdel i staden Kamituga, som ligger knappt 30 mil sydöst om Bukavu. Här har Badilika haft utbildning med befolkningen och representanter för myndigheter på olika nivåer. I en intervju från 15 december 2020 säger han så här:

Det var en nyttig utbildning. Den gjorde det möjligt att föra en dialog kring ämnen som ofta försummas, men som är nödvändiga för en social och familjemässig sammanhållning. Vi tackar er och vi är mycket nöjda med allt vi har lärt oss under dessa två dagar av diskussioner och medvetandegörande. Sådana här initiativ är mycket värdefulla. Jag personligen har idag fått upp ögonen för hur kvinnor förtrycks i olika former, och jag kommer att tillämpa denna nya kunskap i min familj, där jag måste förändra hur jag behandlar min fru och mina döttrar. 

Jag kommer också att börja prata med mina inspektörer som övervakar vad som händer här i grannskapet, så att vi sätter stopp för förtrycket mot kvinnor. Det gäller särskilt tvångsäktenskap och för tidiga äktenskap, då flickor gifts bort medan de ännu bara är barn.

När det gäller grovare brott har vi varit alltför okunniga på min nivå. Jag kommer att hänvisa dessa till högre myndigheter som kan ge bättre stöd. Vi begraver det förflutnas okunnighet, och deltar i kampen mot våld mot kvinnor i vårt samhälle. Vi har en skyldighet att stödja offren och se till att förövarna straffas hårt av domstolarna. 

Hanna och Fanuel i Etiopien

Hanna och Fanuel Dahlqvist är våra missionärer i Etiopien. De arbetar med Storytelling, vilket innebär att de lär ut bibelberättelser till kristna i församlingar runt om i landet. Dessa kristna berättar sedan vidare berättelserna till icke kristna i sina byar och leder på det sättet människor till tro.

Nyhetsbrev februari 2024 från Dahlkvist.

Nyhetsbrev oktober 2023 från Dahlkvist.

På bilden syns Hanna & Fanuel samt grabbarna Noah, Nehemja och Amos.

Ukraina

Församlingen knöt i början av 1992 vänförsamlingskontakt med Gospel Faith Christian Church i Mariupol i Ukraina. Mariupol är en industri- och hamnstad med över 400 000 invånare vid Azovska sjön, ett bihav till Svarta havet, i östra Ukraina. Dåvarande pastorn i församlingen, Vladimir Franchuk, och flera medlemmar av församlingen har besökt oss sedan dess. Sommaren 1994 gjorde vår församling ett första besök i Mariupol med hjälpsändning bestående av bland annat sjukvårdsutrustning, kläder och söndagsskolmateriel.

Resenärerna möttes av mycket värme och glädje av både församlingen, sjukvårdspersonal och företrädare för staden. Människorna gladdes över friheten efter att ha blivit ett eget, fritt land efter Sovjetunionens sönderfall men det fanns stora uppbyggnads- och materielbehov. 

Senare har ytterligare besök gjorts, bland annat hjälpsändning. Ungdomsgrupper från de båda församlingarna har också gjort utbytesresor.

På grund av att krig pågått i östra Ukraina de senaste åren har ytterligare planerade resor till Mariupol inte kunnat genomföras. Coronapandemin har också sedan 2020 hindrat resor.

Vänförsamlingens verksamhet består av gudstjänster, social verksamhet, barn- och ungdoms-verksamhet samt missionsarbete. På somrarna hålls läger för barn och ungdomar.

Vår församling lämnar ekonomiskt stöd till vår vänförsamlings sociala verksamhet och till dess missionsarbete i centralasiatiska länder. Kontakter hålls genom digitala medier.

Sport For Life (SFL) - Sverige

SFL vill se idrottsvärlden förvandlad av Jesus genom en rörelse av lokala kyrkor som bygger relationer till ledare och atleter.

Sport for Life arbetar genom lokala kyrkor med att bygga relationer till ledare och atleter över hela Sverige. Framför allt genom Läger, Sport-grupper och nätverk. Idag så når man över 2 000 unga människor och deras familjer varje år. Genom detta arbete så får man se många komma till tro och många som tar beslut om dop på hemmaplan.

SFL ser som sin uppgift att hjälpa och lära motionärer, atleter och ledare att växa i ande, kropp och själ genom en personlig relation till Jesus och bli en del av den lokala församlingen.

Det vill vi vara med på. Let´s go SFL! Mer om Sport For Life

IBRA i Asien

IBRA arbetar i Asien med hjälp av många församlingar i Sverige och samarbetspartners i Asien. IBRA prioriterar att nå ytterligare språk och folkgrupper som ännu inte hört evangelium.

I detta arbete stödjer vi Pia och Johan Ericson där Johans uppgift är att axla regionansvar för IBRAs Asienarbete. Pia jobbar med bl.a. bibel- och ledarträning i Distansbibelskolan.

Regionledaransvaret innebär att leda IBRAs Asienteam, träna och utveckla lokala partners och utveckla arbetet i regionen i enlighet med IBRAs vision.

Visionen är att inbjuda till lärjungaskap och verktyget är media av olika slag. Målet är att nå dit evangelium ännu ej nått. 

Nyhetsbrev september 2023 från Ericsons (pdf-fil)

Länk till senaste nyhetsbrevet från Ericssons, december 2023.