Lovsång i Pingst Bankeryd

Vår vision

Plats för alla, Jesus i centrum

Vi är en växande gemenskap där alla som längtar kan föras in i Guds närvaro, in i Guds plan och komma i tjänst. Med Jesus som förebild bryr vi oss om varandra, människorna i vår närmiljö, och i vår värld. 

Vi har formulerat visionen kring tre begrepp; Gemensamhet, Bry sig och Tillväxt

Gemensamhet

Gemensamhet innebär att vi ser varandra och skapar en trygg miljö, en plats för alla och där vi känner samhörighet mellan generationerna. I vår gemenskap har vi Jesus som centrum och har Honom som förebild i hur vi bygger relationer, umgås med varandra, hjälper varandra och arbetar tillsammans. Vi strävar efter att fördjupa relationen med Jesus, både som individer och gemensamt.

Nyckelord: Trygghet, generationer, relation, värme, samhörighet

Bibelvers: Romarbrevet 12:10-18

Gemensamhet

Bry sig

Bry sig innebär att vi visar omsorg om varandra och de som finns runt omkring oss. Vi bryr oss om människor i Bankeryd, i Sverige och övriga världen genom socialt, praktiskt, själsligt och andligt engagemang. Vi älskar att hjälpa människor. Vi önskar att vara relevanta i det vi gör så att människors behov möts. I församlingen bär vi varandras bördor, uppmuntrar varandra och ber för och med varandra.

Nyckelord: Bry sig, engagemang, uppmuntran, hjälpa

Bibelverser: Mika 6:8, Jesaja 58:6 -10

Bry sig

Tillväxt

Tillväxt handlar om att utvecklas i vårt lärjungaskap där vi genom förkunnelse och andlig gemenskap, både i stor och liten grupp, lär oss att praktisera andliga gåvor, tränar på vår frimodighet och vågar låta oss utmanas av Den Heliga Ande. Tillväxt handlar både om att nå dem som finns i vår närmiljö och i hela världen. Vårt uppdrag är att människor ska få höra evangeliet om Jesus och följa Honom.

Nyckelord: Andliga gåvor, frimodighet, lärjungaskap, förkunnelse, mission.

Bibelverser: Romarbrevet 10:13-15, Galaterbrevet 2:20

Tillväxt