Lovsång i Pingst Bankeryd

Vår vision

  • Att med Jesus som förebild bygga en gemenskap där alla är bekräftade.
  • Att Bibeln skall vara vägledande i människors liv.
  • Att bön och tillbedjan skall genomsyra vår församling och vårt samhälle.
  • Att göra Jesus känd, älskad och efterföljd i vårt samhälle.

Visionen är inspirerad av Apostlagärningarna 2:42-47

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.

Gemenskap

Församlingen är till för alla, ung som gammal. Var och en skall känna sig välkommen och bekräftad, alla är lika mycket värda.

Församlingen/gemenskapen bör vara en "oas" som ger vila samtidigt som det är en arbetsgemenskap där alla gåvor får utrymme. Gemenskapen föds i våra hjärtan!

Nyckelord: relation.

Undervisning 

Grunden för all undervisning är Bibeln, Guds ofelbara ord, 2 Tim. 3:14-17. Bibeln ger oss näring.

Målet för undervisningen är att ge kunskap till ett liv som Jesu efterföljare. Undervisningen bör också reflektera vår syn på det som händer i vår samtid.

Nyckelord: mognad, vägledning, kunskap, upplevelse

Bön och tillbedjan

Bönen är ett arbete.

Bön är vår andliga andning.

Den målmedvetna bönen är vägen till andlig seger. 

Nyckelord: upphöja Gud, bära varandras bördor.

Expansion

Alla människor måste få del av budskapet.

Att ge evangeliet till människor är att praktisera vår tro i ord och handling.

Vi har alla olika gåvor och möjligheter att nå våra medmänniskor. 

Nyckelord: mission, behovsanpassad evangelisation