Rätt kontaktuppgifter?

2023-09-07
Församlingen har ett register över alla medlemmar. Är dina kontaktuppgifter rätt i registret?

Personal och administratörer har behov av att ha rätt uppgifter i registret och det finns behov bland många av församlingens medlemmar om att enkelt kunna kontakta andra medlemmar. Vi har därför planer på att göra en medlemslista som kan distribueras till de medlemmar som vill ha en sådan.

Vi ber därför dig som är medlem att fylla i dina korrekta kontaktuppgifter samt markera om det är OK att vi delar ut dina kontaktuppgifter till andra medlemmar. På detta sätt bedömer vi att vi klarar de krav som GDPR-lagstiftningen ställer. 

Öppna formuläret.

Rätt kontaktuppgifter?