Alpha-kurs

2022-09-07
Om några veckor planerar vi för ny omgång Alpha-kurs. Alpha är ett "vardagsrum för livets stora frågor".

Vi planerar för start kl 19.00 på onsdag 14 sept. Mer info kommer i nyhetsbrev och gudstjänster. 

Frågor på det? Kontakta personal.

Alpha-kurs