Nyheter

Mer bön för folket

2020-02-21
Landets pingstförsamlingar uppmanas att göra en bönesatsning med devisen "Mer bön för folket" under de fem söndagarna i mars. #merJesustillfolket #merbönförfolket Läs mer

Föreg. 6