Inspelning från gudstjänst 12/11

2023-11-12
Under hösten 23 undervisar vi med Efesierbrevet som utgångspunkt. Alla våra gudstjänster spelas in och läggs på Youtube.

Här hittar du länk till undervisning om delar av kapitel 6 i Efesierbrevet.

Undervisning av Tom Lagerqvist 2023-11-12.

Inspelning från gudstjänst 12/11