Anpassningar Corona

2021-12-02
Från den 1 december 2021 gäller nya smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster.

Vi hade väl alla hoppats på att tiden med restriktioner skulle vara över nu, men så är tyvärr inte fallet. Vi har tidigare följt Folkhälsomyndighetens förslag och gör naturligtvis så även denna gång.

 För att vår kyrka skall var en trygg miljö för alla tog vi följande beslut vid vårt senaste styrelsemöte (30/11)

Att vi inte använder oss av vaccinationsbevis, men vi kommer att använda andra  smittbegränsande åtgärder:

- maxantalet deltagare på gudstjänsterna är begränsat till 100 personer.

- antalet sittplatser i kyrksal och festvåning anpassa till maxantalet besökare.

- vi undviker köbildningar och trängsel vid in- och utgång.

 För övrigt gäller:

Håll avstånd - Tvätta händerna - Stanna hemma vi symtom.