Vårdcentralen Bra Liv fortsätter vaccinera

2021-08-25
Nu är det klart att Vårdcentralen Bra Liv kommer att bli kvar i kyrkan för vaccination en bra bit in i hösten.

Vi har förlängt avtalet t o m 31 oktober.

Vi gör dock en ommöblering av församlingsvåningen så att både församlingens verksamhet och vårdcentralens arbete kan rymmas i lokalerna.

Vårdcentralen Bra Liv fortsätter vaccinera