Getsemanestund

2021-03-30
Getsemanestund med textläsning, bön och nattvard.

Fyra samlingar med max åtta deltagare per samling.Getsemanestund