Nationell Bönedag

2020-11-18
På söndag möts vi som kristna i vårt land till en nationell bönedag. Listan på dem som vill vara med och be är imponerande lång, hoppas verkligen att du också vill vara med. Vi upplever en tid av verklig nöd: Pandemin håller hela världen i ett hårt grepp och väldigt många kämpar på med detta på olika sätt. Låt oss sluta upp i bön.
Nationell Bönedag

På söndag morgon mellan 08.00 – 10.00 kommer vi att ha vår kyrka öppen för Andrum, men i rådande tider bygger bönedagen framför allt på vår egen bön och bön i den lilla gruppen och familjen. Här följer några tankar Förenas gärna hemma i familjen eller med en liten grupp (2 - 8) i en bönevandring (med respektfullt avstånd) ute. Förenas utifrån löftet i Matteus 18:19: "Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader" i dessa böneämnen:

1. En bön om förbarmande över vårt land och vår värld och om ett stopp på pandemin.

2. En bön för alla de sjuka och drabbade (du kan nämna specifika namn)

3. En bön om styrka och uthållighet för alla de som kämpar inom vård och omsorg.

4. En bön om vishet till alla makthavare att fatta kloka beslut.

5. En bön för oss alla att få vara friska och bidra till att smittan avtar i vårt land och vår värld.