Paus i några av våra verksamheter

2020-03-14
Vi följer fortlöpande information om utvecklingen kring coronaviruset/Covid-19, och vi anpassar vår verksamhet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Pingst FFS. I nuläget pausar vi våra barn- och ungdomsverksamheter t.o.m. 19/3. Detta då vi vill skapa förutsättningar för att kunna agera så klokt som möjligt framöver.
Paus i några av våra verksamheter

På söndag firar vi Gudstjänst i Filadelfia. Efter gudstjänsten har vi ordinarie administrationsmöte med bokslut, val av funktionärer och fördelning av Second Handmedel. Välkommen!
För dig som närvarar gäller följande rekommendationer:

  • Hälsa på varandra, men undvik kramar och handhälsningar.
  • Känner du minsta symptom på luftvägsinfektion - stanna hemma.
  • Var noga med handhygien både inför och under tiden i kyrkan.
  • Tänk på att ovanstående anpassningar främst görs med omtanke om de som ingår i en riskgrupp.