Mer bön för folket

2020-02-21
Landets pingstförsamlingar uppmanas att göra en bönesatsning med devisen "Mer bön för folket" under de fem söndagarna i mars. #merJesustillfolket #merbönförfolket
Mer bön för folket

Pingst har tagit fram förslag på fem böneområden, ett för varje söndag:

  • För gudsmöten som förmedlar frälsning och förvandlar liv
  • För att det i församlingarna ska tändas en ny kärlek till Jesus och medmänniskor i samhället
  • För en kyrka som förmedlar hopp och är ett hem i en tid av utsatthet, ensamhet och psykisk ohälsa
  • För ett hållbart liv och ett sunt politiskt ledarskap i en polariserad värld som präglas av drastiska förändringar, vapenskrammel, orättvisor och klimatutmaningar
  • För att de personer församlingarna är i kontakt med fylls av Guds kärlek, hoppfullhet och framtidstro i sina liv

Bönesatsningen har fått en egen hashtag #merbönförfolket och grafiskt material för användning i sociala medier har tagits fram och distribuerats till församlingarna via pastorsnätverket.

Pingsts föreståndare Daniel Alm har också skrivit en debattartikel i Dagen, där han dels lyfter den speciella bönesatsningen men också ger en uppmaning till evangelisation under devisen Mer Jesus till folket.