Dios till Tredagar

torsdag 6 april – söndag 9 april
Haka på vår ungdomsgrupp att vara på påskkonferensen tredagar 6-9 april. Info och anmälan: tredagar.se