TILLSAMMANSGUDSTJÄNST

söndag 28 maj kl 10:00
En gudstjänst för alla åldrar Tema- Den Helige Ande Använder oss - Andens Gåvor Mini- Predikan Hanna Lovsång med Desirée film från ungdomsarbetet- Dios Bönestationer för alla åldrar Umgås och Fika