Dorkas

onsdag 26 april kl 14:00
Syr och distribuerar kläder till bistånd i andra länder.