Gudstjänst på Ekåsen

lördag 21 januari kl 11:00
Sång, förkunnelse och bön.