Öppis - Öppen Förskola för barn 0-5 år i vuxens sällskap

fredag 26 maj kl 09:30
En plats för dig som förälder och dina små. Vi leker, har en samling med sång och berättelse, fikar tillsammans och umgås. Fredagar kl. 09.30-11.30.
Har du frågor kontakta Hanna Kammensjö, Ansvarig Barn och Familj.