Dorkas

onsdag 24 april kl 14:00
Syr, stickar och distribuerar kläder till bistånd i andra länder.