Dorkas

onsdag 29 november kl 14:00
Syr och distribuerar kläder till bistånd i andra länder.