Dorkas

onsdag 25 oktober kl 14:00
Syr och distribuerar kläder till bistånd i andra länder.