Dorkas

onsdag 27 september kl 14:00
Syr och distribuerar kläder till bistånd i andra länder.