Eftermiddagskaffe

torsdag 28 september kl 15:00
Vi möts vid kaffeborden och delar gemenskap. Sånger från våra hjärtan med Ingrid och Jan Gunnagård, Hillerstorp.