Tillsammansgudstjänst

söndag 1 oktober kl 10:00
En gudstjänst för alla åldrar. "Morgonsoffan" med Hanna Kammensjö och spännande gäster. kl.10.00- 11.00 Efteråt fikar vi tillsammans