Getsemanestund

torsdag 6 april kl 19:00
Bön, bibelläsning, lovsång och nattvard