TILLSAMMANSGUDSTJÄNST

söndag 28 maj kl 14:00
Det spännande livet med Gud: Bön En gudstjänst för alla åldrar. Söndagsskolan och 47:an deltar Drama, sång, minipredikan med Hanna, fika och Bibelutdelning till åk3-6