Tillsammansgudstjänst

söndag 26 mars kl 10:00
En gudstjänst för alla åldrar. Söndagsskolan och 47:an deltar och medverkar. Bibelutdelning till barn i mellanstadiet.