AW- After Week

fredag 3 mars kl 18:00
AW är ett familjevänligt umgänge i kyrkans källare en gång i månaden för alla åldrar och människor. Är du van att komma till kyrkan eller aldrig har varit här, välkommen! Vi äter taco eller pizza tillsammans till självkostnadspris. En kväll för gemenskap, samtal, att ta med en vän. Det finns pingisbord, biljard och lekytor för barnen. Kvällen avslutas med en enkel samling/andakt. 3/3 äter vi Pizza. Anmälan görs senast torsdag kl.18.00 till Barn och Familje-ansvarig Hanna Kammensjö per sms. 076-8305062. Uppge antal och ev. behov av specialkost