Vårresa för daglediga

torsdag 25 maj kl 10:00
Vi planerar genomföra en vårresa kring Hornborgasjön.