Gudstjänst på Ekåsen

lördag 10 juni kl 11:00
Sång, förkunnelse och bön.