Ekumenisk Gudstjänst i Bankeryds Kyrka

söndag 22 januari kl 10:00
Ekumenisk kör, Predikan Markus Duseus, Samling och Aktivitet för barnen utomhus. (Kläder efter väder) Kyrkfika