Öppis - Öppen förskola för barn 0-5 år i vuxens sällskap

fredag 17 februari kl 09:30
Välkommen med dina barn. Vi leker, har en samling och sjunger. Vi serverar också fika till självkostnadspris. Frågor på det? Kontakta Vivi Gunnarsson på kvällstid, tel 076-7991588.