Söndagsskola och 47:an

söndag 11 september kl 10:00
Söndagsskola för barn från 3 år upp till årskurs 4 och 47:an för barn i årskurs 4 till 7. Båda aktiviteterna pågår under gudstjänsttid.

Söndagsskolan

På Söndagsskolan har vi samling med sång, lek, drama, tävling mm för alla barn. Sedan delar vi in oss i grupper där man gör lite mer åldersanpassade lekar och fördjupningar kring dagens bibeltema. 

47:an

I början av terminen bestämmer barn och ledare tillsammans vad vi ska göra för aktiviteter på söndagar. Det kan vara allt från sport, pyssel, bygga båtar till båtrace, baka eller en utflykt. Vi har alltid en andakt när vi ses.