Söndagsskola

söndag 7 november kl 10:00
För barn 3 till 10 år

Vi börjar gemensamt i gudstjänsten och går ner tillsammans med ledartröjorna.

Först har vi storsamling med sång, lek och kollekt, sedan delar vi in oss i två åldersgrupper.

Där blir det ofta en bibelberättelse, lek och pyssel.

Två gånger under terminen kommer vi ha olika aktiviteter att välja på, det blir den 26 sep och 24 okt.