UNITE 24

UNITE är årets fetaste fest där vi med fokus på uppdraget vill ge den unga generationen praktiska verktyg och utrymme för gudsmöten. Detta utgör vår vision och de fyra pelare som UNITE grundas på.

Gudsmöten

Vi vill ha fokus på att skapa utrymme för Gudsnärvaro och Gudsmöten under hela festivalen, där Jesus är i centrum. 

Praktiska verktyg

Vi vill tillsammans med kyrkan träna ungdomar i lärjungaskap och tjänande och ge verktyg för livet med Jesus.

Fokus på uppdraget

Vi vill ha fokus på uppdraget både under och efter festivalen där vi berättar om Jesus genom ord och handling.

Årets fetaste fest

En festival med ett maxat nyårsfirande, extra allt och med Jesus i centrum.

Anmäl dig till årets fetaste fest här!