Trons Grunder

Under våren kommer vi tillsammans utforska det som har vart grundstenar i kyrkans historia och det vi valt kalla Trons Grunder. Vi kommer beröra urgamla sanningar utifrån bibeln och bland annat beröra ämnen som Skapelsen och syndafallet och vad som sker i och med separationen mellan Gud och människan. Vi kommer lyfta fram frälsningen, nåden och rättfärdigheten vi har i Jesus Kristus och hur det påverkar oss i våra bön, vad dopet betyder, och gåvan att få Den Helige Ande som vår hjälpare. Vi kommer beröra församlingens betydelse och dess uppgift och vi kommer lyfta fram undervisningen om Jesus återkomst.