Visionsarbete Pingst Bankeryd

En vision beskriver ett framtida tillstånd som vi vill uppnå eller man kan förklara det som en önskad idealsituation som vår församling ska sträva mot att uppnå – helt enkelt handlar det om drömmen för vår församling!

För att en vision ska vara livskraftig och väl grundad behöver den växa fram inifrån församlingen - därför är det så viktigt att du som är en del av Pingst Bankeryd är med och delar din dröm. Det handlar i detta läget inte om detaljerade verksamhetsfrågor (tex vilken typ av samlingar vi ska ha eller vilka sånger vi ska sjunga osv). Visionen handlar alltså om en målbild som ska vara drömmen för vår församling (det du vill att vi som församling ska vara kända för, det vi gör och står för).

Församlingsledningen kommer sedan att jobba vidare med materialet och längre fram presentera förslag på det som sedan skulle kunna bli vår församlings vision.