Ekumenisk Gudstjänst i Missionskyrkan

söndag 19 januari kl 10:00
Predikan Karin Grännö-Engqvist. Nattvard. Kyrkfika