Kvällsbibelskola med Leif Carlsson

onsdag 9 oktober kl 19:00
Samlingarna är i Missionskyrkan