Kvällsbibelskola med Leif Carlsson

onsdag 4 september kl 19:00
Samlingarna är i Missionskyrkan