Tillsammansgudstjänst

söndag 4 september kl 10:00
Sång och musik av ungdomarna. Grillning.