JULAFTONSGUDSTJÄNST i Kyrkan & på Youtube Anmälan

fredag 24 december kl 11:00
Gudstjänst med Bibelläsning, sång, drama och dans. Max 100 deltagare, anmälan via länk på Hemsidan.