Andrum

torsdag 21 oktober kl 12:00
Andrum med nattvard. Dios lokaler och vi använder huvudentrén.