Gudstjänst med upptakt

söndag 5 september kl 10:00
Vi välkomnar Desirée Gren som ny ungdomspastor Start för söndagsskolan och 47:an Predikan Stefan Ström Sång och musik Pernilla Holm m.fl.. Efter gudstjänsten Grillning, Hoppborgar, Tipspromenad. Gudstjänsten sänds också på vårt Youtube-kanal.
Mer info om vår Youtube-kanal och även en länk direkt till kanalen "Pingst Bankeryd". 
https://www.pingstbankeryd.se/a.203/verksamhet/digital-gudstjanst