Konfirmation 20/21

lördag 29 augusti kl 16:00
Varje onsdag har vi konfa.
I år möter vi varje onsdag mellan kl16:00 och 17:30. Under höstterminen är vi i Pingst Bankeryds lokaler.