SÖNDAGSSKOLA PLAY

söndag 22 mars kl 10:00
Vi hänvisar till Söndagskola play under tiden vår barnverksamhet är pausad.

Vill man ha hjälp med att kunna logga in så kontakta vår Barn och familjepastor Martina Axene

på 070-3819801.